Nordkapp

kommune søker

Helse, rehabilitering- 

og omsorgssjef

Vi rigger oss for mest mulig bærekraftige tjenester, og søker en innovativ og fremtidsrettet leder!

© Headvisor

Ledererfaring fra offentlig og/eller privat sektor

Relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå

Kjennskap til kommunesektoren og offentlig forvaltning

Erfaring fra budsjett- og økonomistyring

Lyst til å drive prosjekt- og utviklingsrettede arbeidsoppgaver

Gode skriftlig og muntlige egenskaper

Gode IKT-kunnskaper

Kunnskap & ferdigheter 

Vi ønsker deg velkommen til å bo og arbeide i Norges nordligste kommune. Vi er 3272 innbyggere som blant annet lever av fiskeri, havbruk, reiselivs- og tjenesteytende næringer.

Nordkapp kommune

Vi ønsker deg velkommen til å bo og arbeide i Norges nordligste kommune. Vi er 3272 innbyggere som blant annet lever av fiskeri, havbruk, reiselivs- og tjenesteytende næringer.

Mer informasjon

Nordkapp kommune søker sektorleder for snarlig tiltredelse. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og dette er en utfordrende og spennende stilling for den rette personen.

Stillingen vil ha en sentral rolle i utformingen av fremtidens helse, rehabilitering og omsorgstjenester på fag- og systemnivå. Vi søker derfor deg som er nytenkende, har interesse for endring, er utviklingsorientert og som i samarbeid med virksomhetsledere ønsker å bidra i dette arbeidet.

Hvem søker vi?

Søk på stillingen

Utfordrende og spennende lederstilling

Dyktige medarbeidere

En sentral rolle i kommunens videreutvikling

Lønn etter avtale

God pensjonsordning gjennom KLP.

Dekning av eventuelle flytteutgifter ihht kommunens flyttereglement

Det er i tiltakssonen lavere skattesats og regler for nedskriving av studielån så lenge Stortinget bestemmer det.

Vi tilbyr

Gode lederegenskaper med involverende- og samarbeidsorientert fokus

Strukturert

Evner å tenke helhetlig og tverrfaglig 

Liker å skape gode resultater.

Tydelig og engasjert

Personlige egenskaper

KONTAKTINFORMASJON

Søknadsfrist 13.05.18

Rådmann i Nordkapp kommune

Raymond Robertsen

Telefon: 908 37 137

nordkapp.kommune.no

Rådgiver i Headvisor AS

Torstein Sneisen

Telefon: 918 88 186

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Vi rigger oss for mest mulig bærekraftige tjenester, og søker en innovativ og fremtidsrettet leder!

Nordkapp kommune søker 

Helserehabilitering- 

og omsorgssjef

Søknadsfrist 13.05.18

Besøk gjerne nordkapp.kommune.no  for mer informasjon om oss.