Nordkapp

kommune søker

sektorleder oppvekst, 

kultur og velferd

Vi rigger oss for mest mulig bærekraftige tjenester, og søker en innovativ og fremtidsrettet leder!

© Headvisor

En synlig og tydelig leder med evne til å delegere og arbeide i team og på tvers av tjenesteområdene 

En dynamisk og endringsvillig leder som kan inspirere til fortsatt utvikling av og nytenkning omkring barn og unges oppvekstsvilkår i tråd med nasjonale krav og reformer 

En leder med prosessorientert arbeidsmåte, gode kommunikasjonsevner, samt evnen til å lede utviklings- og forbedringsarbeid  

En leder som vet hvordan man skaper positivt omdømme ved å profilere tjenesteområdet og kommunen på en god måte 

En leder som har faglig relevans for tjenesteområdet i sin utdanning  

Kunnskap & ferdigheter 

Vi ønsker deg velkommen til å bo og arbeide i Norges nordligste kommune. Vi er 3272 innbyggere som blant annet lever av fiskeri, havbruk, reiselivs- og tjenesteytende næringer.

Nordkapp kommune

Vi ønsker deg velkommen til å bo og arbeide i Norges nordligste kommune. Vi er 3272 innbyggere som blant annet lever av fiskeri, havbruk, reiselivs- og tjenesteytende næringer.

Mer informasjon

Nordkapp kommune søker sektorleder for snarlig tiltredelse. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og dette er en utfordrende og spennende stilling for den rette person.  

Stillingen vil ha en sentral rolle i utformingen av fremtidens oppveksts-, velferdstjenester samt kulturtilbud på fag- og systemnivå. Vi søker derfor deg som er nytenkende, har interesse for endring, er utviklingsorientert og som i samarbeid med virksomhetsledere ønsker å bidra i dette arbeidet. 

Hvem søker vi?

Søk på stillingen

Skoler

Barnehager

Forebyggende tjenester og barnevern

Kulturvirksomhet og Nordkapp kulturskole

Kino

Voksenopplæring

NAV og flyktningtjeneste

Sektorlederen har ansvaret for den største sektoren i kommunen, og har følgende områder i sin portefølje:

Fullført relevant høyere utdanning

Relevant ledererfaring med dokumenterte resultater

Kunnskap/kompetanse knyttet til tjenesteområdet

Krav

KONTAKTINFORMASJON

Søknadsfrist: 22.10.18

Rådmann i Nordkapp kommune

Raymond Robertsen

Telefon: 908 37 137

nordkapp.kommune.no

Rådgiver i Headvisor AS

Torstein Sneisen

Telefon: 918 88 186

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Vi rigger oss for mest mulig bærekraftige tjenester, og søker en innovativ og fremtidsrettet leder!

Nordkapp kommune 

søker sektorleder 

oppvekst, 

kultur og velferd

Søknadsfrist: 22.10.18

Besøk gjerne nordkapp.kommune.no  for mer informasjon om oss.

Personlige egenskaper vil være involverende- og samarbeidsorientert med fokus på videreutvikling av tjenester i et framtidsrettet perspektiv i lag med virksomhetslederne. Videre er du strukturert, tenker helhetlig og tverrfaglig og er en som liker å skape gode resultater. Tydelighet, engasjerende med gode kommunikasjonsferdigheter er en selvfølge. 

Vi ønsker gode kunnskaper innen IKT og dokumentert erfaring fra tidligere stillinger, men vil vurdere søkere på et bredt grunnlag. 

Vi kan tilby
Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunens videreutvikling. 
Lønn etter avtale, samt god pensjonsordning. 

Nordkapp kommune kan tilby dekning av flytteutgifter ihht kommunens flyttereglement, samt at det i tiltakssonen er lavere skattesats og regler for nedskriving av studielån så lenge Stortinget bestemmer det. 

 

Lede og samordne tjenesteområdet Oppvekst, velferd og kultur 

Bidra til at målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel følges opp 

Lede arbeidet med utarbeidelse av kommunedelplan for barnehager og skoler i Nordkapp kommune 

Inspirere til og være pådriver for utvikling av kvalitet i barn og unges oppvekstsvilkår 

Videreutvikle dagens skole- og barnehagestruktur og bidra til å styrke samarbeid mellom skoler/barnehager og hjem/foresatte 

Overordnet ansvar for planlegging, kvalitetssikring og økonomistyring  

Utrede og tilrettelegge for politiske utvalg samt iverksette politiske vedtak 

Ansvarsområder